Jan Škrdlík

PŮJDEM ZA OBZORY

Pojď, má drahá / nezůstanem tady //

– půjdem za obzory //

Tak daleko ve Vesmíru / nikdy jsem nebyl /
Tolik obzorů s nikým jsem nenavštívil /
Peklo řve vzteky / když vidí tyto cesty /
Vzduch hemží se anděly nebeskými /
aby nás provedli / průsmyky / obtěžkanými sněhy /
Uprostřed nejstrašnějších bouří /
božské ticho / cítit je //

– v srdcích //

Srdeční čakry se točí / Jsou to kola tyrkysová / co se kutálejí /
po krajině Lásky / po krajině Lásky / tam a zpátky /
Kéž nikdy se nezastaví / kéž nikdy se nezastaví… //

Plameny se zažehnuly / od pánve až po temeno hlavy /
Pojď, má drahá / nezůstanem tady //

– půjdem za obzory ///

2016


1753   
(přístupů od 2.10.2013)

ZOBRAZIT VŠECHNY BÁSNĚ