Pozvánky

Zpět

Obyvatele a návštěvníky města Opavy zveme na koncert,
který se bude konat v sobotu 30. října 2021 v 19.00 hod

Název akce:Profesor, jeho student a hosté
Místo:Klub Art, Beethovenova ulice
Vystoupí:Jan Škrdlík – violoncello (2,4,6,8,9,11) a recitace (1,7)
Jan Hanousek – violoncello (2,4,6,9–11)
Miluše Nechvátalová – recitace (1,3,5,7)
Ivo Samiec – bicí (9–11)
Barbora Larischová – violoncello (10)

Jana Rosie Dvořáková – scénická dekorace (1–8) a obrazy (12)
Program:
LÁSKA V SEDMI NEBÍCH
1. Jan Škrdlík – Variace na Tzaru
            Dělat vše s láskou
2. Georg Philipp Telemann – Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6
3. Jan Škrdlík – Variace na Tzaru
            Nic nevlastnit
            Neutíkat před svou bolestí
            Svoboda za to stojí

4. Antonio Vivaldi – Sonáta a moll č. 3 pro violoncello a B.C., RV 43
5. Jan Škrdlík – Variace na Tzaru
            Nenárokovat si žádnou pozici
            Poslouchat hlas svého těla
            Své věci si rozhoduji sám
            Kdo jsi pro mne, rozhoduji já

6. Joseph Bodin de Boismortier – Sonáta a moll pro violoncello a violu da gamba, op. 14 č. 5 (arr. 2 violoncella)  
7. Jan Škrdlík – Variace na Tzaru
            Dovolit věcem, ať jdou, kam chtějí
8. Johann Sebastian Bach – I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007, Preludium

MANIFEST NOVÉHO SUPRAREALISMU
9. Jan Hanousek – Hudební manifest nového suprarealismu
10. Jan Hanousek – Volání noci
11. Jan Hanousek – Iocus

12. Souběžná výstava obrazů Jany Rosie Dvořákové

Pro více informací: +420 603 520 227


Obyvatele a návštěvníky města Prahy zveme na koncert,
který se bude konat ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 19.00 hod

Název akce:Smyčcové variace
Místo:Maiselova synagoga
Vystoupí:Trio Domenica
Antonín Rous – housle
Suzan Rous-Woelderink – viola
Jan Škrdlík – violoncello
Program:L. van Beethoven – Smyčcové trio G dur, op. 9 č. 1
Leo Weiner – Smyčcové trio g moll, op. 6
Gideon Klein – Trio pro housle, violu a violoncello

Pro více informací: +420 603 520 227


Z archívu zajímavých akcí, které už proběhly:

Zpět
   
so  22. 6. 201915:30 Rabí, Být tím vším
Fotografie a zamýšlení Miroslava Zámečníka

Konírna Hradu Rabí
1. Miroslav Zámečník – „Být tím vším“ (literární texty)
2. Jan Škrdlík – „Koupel ve světle“/Hudební improvizace inspirovná obrazem
                          „V propojení. Muž a jeho cello“ Jany Rosie Dvořákové
3. Johann Sebastian – Bach I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007, Preludium
4. Claude Debussy – Preludium č. 8 z 1. sešitu Preludií: La fille aux cheveux de lin (Dívka s vlasy jako len)  
5. Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže


Ludmila Peřinová – recitace (1)
Jan Škrdlík – violoncello (2-5)
Jana Rosie Dvořáková – pohybová kreace a mobil (2), didgeridoo (5)
Jan Kotulán – indická bambusová flétna (5)
Na této akci plné nádherných fotografií a textů Mirka Zámečníka zazněla formou improvizace skladba „Koupel ve světle“, ve které se vedle violoncella uplatnila také pohybová kreace Jany Rosie Dvořákové a zvuk mobilního telefonu, který nesla sálem :-)


so  28. 4. 201818:30 Lipka, Jarní koncert pro radost
Kaple svaté Anny ve Staré Lipce u Vimperku
1. Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže  
2. Mystické lidové písně – české, keltské, evropské
3. Hudební improvizace
4. Johann Sebastian Bach – Air na struně „g“ z Orchestrální suity č. 3 D dur, BWV 1068


Jan Škrdlík – violoncello (1)
Anna Nowaková – housle (2-4)
Alena Pekařová – harfa (2-4) a zpěv (2)
Anežka Opekarová – viola (2-4) a zpěv (2)
Dominik Svoboda – perkusy (2-3) a kytara (4)
Fotografie z koncertu
Zde se to stalo:

Ta rezavá hlava přede mnou patří JANĚ ROSII DVOŘÁKOVÉ, mé pozdější (nynější) :-) LÁSCE.....
pá  11. 11. 201619:30 Hereford, Velká Británie, Violoncellový recitál II.
Shire Hall
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
Antonín Dvořák – Koncert h moll pro violoncello a orchestr, op. 104, vybrané melodie a pasáže
Zoltán Kodály – Sonáta pro violoncello sólo, op. 8
Jan Škrdlík – Báseň Sanz Briz a úsměv v hlubinách času


Jan Škrdlík – violoncello
Richard Wilson – recitace
Fotografie z koncertuFotografie z koncertu
Koncert byl součástí ucelené série 3 večerů, na kterých jsem hrál v herefordské Shire Hall od 10. do 12. listopadu 2016. Den před tím, tj. ve čtvrtek, jsem s klavíristkou Petrou Besou provedl sonáty Beethovena, Brahmse a Prokofjeva. Den poté, v sobotu, jsem hrál Janáčka, Martinů a Dvořáka, rovněž s Petrou Besou. Na tomto, pátečním koncertě pro cello sólo (bez klavíru) Richard Wilson přednesl moji báseň Sanz Briz a úsměv v hlubinách času, báseň o španělském diplomatu v roce 1944 v Budapešti, který zachránil 5.300 Židů před smrtí v koncentračních táborech. Přikládám link na audio záznam Richardova procítěného čtení a link na samotný text básně uvedený ve třech jazycích, anglicky, španělsky a česky:

      Prodám EgoRecenze:
Hereford Times, 3. 1. 2017

ne  8. 4. 201218:00 Kunín, Velikonoční koncert na zámku v Kuníně
Hudební sál zámku v Kuníně
L. van Beethoven – Sonáta A dur pro violoncello a klavír op. 69, č. 3
L. van Beethoven – Sonáta C dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 4
L. van Beethoven – Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5


Jan Škrdlík – violoncello
Renata Ardaševová – klavír
Fotografie z koncertu
Dubnové velikonoční odpoledne 2012 na zámku v Kuníně. Naplněný sál. Tři violoncellové 200 let staré Beethovenovy sonáty. Za mnou sedí klavíristka, mé violoncello hned pláče svůj sen po radosti, hned se hněvá… ne! To není zloba, to je jen vzdorování vůči tvrdému životu, který chce člověku vzít jeho sny. Je to jen o tom, že Beethoven to nevzdává. Není v tom zloba, která by chtěla ublížit. Zamračené čelo Beethovenovo je opět přijímáno s láskou těmi, kteří mu dnes rozumí. O čem vyprávěla tato hudba před dvěma sty lety na nedalekém zámku ve Fulneku a o čem vypráví dnes zde v Kuníně? Není to o tom stejném? Lidská bytost hledá opravdovou radost a nevzdává to. Není to jen skladba o lásce Beethovena k hraběnce z Fulneku, je to – píseň lidství. Nevím, co cítili první posluchači. Vím ale, jak zde v Kuníně nás tato hudba spojuje. Není to jen o tom, co zní nahlas. Je to tichá rozmluva nejen nás hudebníků, ale všech přítomných, beze slov. Je to o našich vlastních životech. Zní dlouhotrvající potlesk, ale není to potlesk nám hudebníkům, dokonce ani Beethovenovi, je to potlesk životu! Děkuji za tento mimořádný počin organizátoru akce panu Jaroslavu Zezulčíkovi. Děkuji klavíristce Renatě Ardaševové. Speciálně na tuto akci se mnou připravila tři vrcholná hudební díla! Děkuji Vám všem, že jste přišli…
Jan Škrdlík

út  13. 4. 201019:30 Uherské Hradiště, Violloncellový recitál s paralelně promítaným filmem podle předlohy Clauda Debussyho
Reduta, U Reduty 256
Leoš Janáček – Pohádka pro violoncello a klavír
Claude Debussy – Sonáta pro violoncello a klavír + doprovodný film
César Franck – Sonáta A dur pro violoncello a klavír


Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa Pospíšilová – klavír
Fotografie z koncertuFotografie z koncertu
Bravo, pořadatelé! – Starost o propagaci koncertů a celkové zaštítění akcí a podpora vážné hudby ze strany pana Maděriče a ostatních, kteří se podílejí na organizaci koncertů v Uherském Hradišti, je opravdu příkladná. Klavíristka Petra Besa Pospíšilová patří mezi ty hudebníky a přátele v mém životě, za které asi nebudu nikdy moci dostatečně vyjádřit svou vděčnost. Na koncertě v zaplněné Redutě v tomto krásném městě se to jen potvrdilo. Děkuji!!!
Jan Škrdlík

st  20. 1. 201020:00 Murcia, Španělsko, Komorně-orchestrální koncert
Auditorio y Palacio de Congresos
Luigi Boccherini – Menuet ze Smyčcového kvintetu E dur, op. 11, č. 5, G 275
Giuseppe Tartini – Ďáblův trilek
Joseph Haydn – Koncert pro violoncello a orchestr C dur, Hob. VIIb:1
Antonín Dvořák – Serenáda E dur pro smyčcový orchestr op. 22


Brněnští komorní sólisté
David Danel – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Fotografie z koncertu
Nechci tím, že vyzdvihnu jeden koncert, shodit ty ostatní. Každý má své kouzlo. Tento ale pro mne byl nezapomenutelný z více důvodů: 1) Zahrál jsem si před více jak tisícovkou posluchačů nádherný Haydnův koncert ve městě, kde jsem kdysi rok působil. 2) Obsazení komorního orchestru se po prvotních potížích ustálilo na podobě, která byla hodně blízká mému srdci například vynikajícím složením primů v čele s Pavlem Fajtlem 3) Vzal jsem s sebou poprvé jako druhého violoncellistu svého syna Filipa 4) Cítil jsem vřelé přijetí, což se kromě přídavku projevilo také tím, že jsem například už na tomto prvním koncertu celého turné prodal skoro všechna CD :)
Jan Škrdlík

ne  19. 3. 200617:00 Fockenfeld, Německo, Schlosskonzert
Zámek Fockenfeld
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
L. van Beethoven – Sonáta g moll pro klavír a violoncello, op. 5, č. 2
Olivier Messiaen – Díkuvzdání věčnosti Ježíše pro violoncello a klavír
César Franck – Sonáta A dur pro violoncello a klavír


Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – klavír
Toto bylo opravdu velmi příjemné!
Turné s vynikající klavíristkou a s výborným programem. Vystoupení na zámku ve Fockenfeldu bylo fajn také proto, že tady mají dlouhou tradici. Již třicet let se schází 200, 300 lidí každý měsíc. Když k tomu připočítám ještě tu krásnou akustiku...
Poslední koncert turné byl 28.3. v Brně v Besedním domě. Celý program: Beethoven-Debussy-Franck se natáčel a kdo tam nebyl, může to napravit tím, že si záznam koncertu koupí na CD, které je k dispozici;-)
Jan Škrdlík
Recenze:
Der neue Tag, 21. 3. 2006

ne  2. 10. 200520:00 Miami, Florida, USA, Festival Miami
University of Miami, Gusman Hall
Jan Zach – Sinfonia č. 3 A dur
Roger Boutry – En habit d'Arlequin
Wolfgang Amadeus Mozart – Klavírní koncert C dur, KV 415
J. Christian Bach – Koncert c moll pro violoncello a smyčcový orchestr
Edvard Grieg – Suita z časů Holbergových, op. 40


Brněnští komorní sólisté
Michiko Otaki – klavír
Jan Škrdlík – violoncello
Festival Miami je pro jižní část Spojených států něco jako pro nás Pražské jaro. Je to dost prestižní akce. S tím souvisí asi také to, že ve více obřích periodicích typu The Miami Herald vyšly kritiky. Takové ty kritiky, které si umělec (v tomto případě já) schovává a pak se – více nebo méně nápadně – s nimi „producíruje“.
Ale nebojte se: já si osobně nemyslím, že kvalita jedince spočívá v tom, co o něm napíšou druzí. Ta je spíše v tom, co má uvnitř bez ohledu na názory okolí. Nemusíte se líbit třeba vůbec nikomu a můžete přitom být velmi cenný člověk. Buďme ale upřímní – dobré kritiky potěší...
Jinak ten koncert Christiana Bacha je ve skutečnosti dost silná romantizující úprava Henriho Casadesuse. Jako takovou jsem ji pojímal: Pozdně romantický, velmi subjektivní pohled na to, co znamená baroko. Protože sám se taky věnuji poučené interpretaci, vím, že toto by mohlo někoho popudit, ale mne zrovna v tomto případě romantizující pojetí přitahovalo – pardon.
Jan Škrdlík
Recenze:
The Miami Herald, 6. 10. 2005
El Nuevo Herald, 5. 10. 2005

st  22. 6. 200520:00 Kroměříž, FESTIVAL FORFEST
Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením
Violoncellový recitál

Obrazárna kroměřížského zámku
Johann Sebastian Bach – III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009
Jiří Matys – Hudba pro violoncello solo II (2004)
Zoltán Kodály – Sonáta pro violoncello sólo, op. 8


Jan Škrdlík – violoncello
Původně to měl být pouze recitál ve čtvrtek a sólo s orchestrem v neděli, ale v pondělí mi volala paní Vaculovičová (bylo to v noci a byl jsem na cestě z koncertu): „Přijeďte o den dřív. Něco nám tam vypadlo. My si váš recitál rádi poslechneme dvakrát.“
Tak jsem alespoň obohatil ten první koncert Bachovou Suitou, aby se trochu lišil. Velice mě ale potěšilo, že lidé, kteří řekli po koncertě ve středu, že si to přijdou poslechnout ještě jednou, skutečně další den přišli. Můj americký agent říká, že bezprostředně po koncertě vám nikdo neřekne, že jste hráli špatně. Jestliže ten člověk ale pak hned přijde znovu na stejný program, tak se mu to zaručeně líbilo. Proč by si jinak kazil večer, že?
Přestože jsem byl v té době zároveň dost nemocný, prožíval jsem silné pocity vnitřní inspirace i přijetí ze strany posluchačů a kupodivu jakési proudy vnitřní energie. (Že by kladný vztah ze strany těch, co byli v sále?) Tento zážitek je něco, co bych přál každému.
Na tyto tři koncerty vyšlo relativně mnoho kritik. Některé i v zahraničí.
Jan Škrdlík
Recenze:
Opus musicum 4/05, 14. 9. 2005
Composer, USA-Bulletin Of American Composers, 14. 9. 2005
Hudobný život, Bratislava, červenec 2005

út  17. 9. 200219:00 Brno, Klub moravských skladatelů
Zahajovací koncert sezóny 2002–2003

Sál Konzervatoře Brno, Lužánecká 14
1. Lubomír Koželuha – Tři čtrty pro housle a klavír
2. Herbert Baumann – Hudba pro klavír na čtyři ruce
3. Ctirad Kohoutek – Zrození člověka
4. Pavel Smutný – Trio pro housle, violoncello a klavír „Čas a naděje“
5. Milan Slimáček – Tři věty pro violu a klavír
6. Hana Mazourová – Jednohubky pro altsaxofon a klavír


Jiří Jahoda – housle (1)
Eva Horáková – klavír (1)
Renata Bialasová – klavír (2)
Milan Bialas – klavír (2)
Martina Králíková – soprán (3)
Jan Král – klavír (3)
Jiří Besperát – housle (4)
Jan Škrdlík – violoncello (4)
Šárka Besperátová – klavír (4)
Jan Řezníček – viola (5)
Jiřina Kolmanová – klavír (5)
Hana Mikolášková – altsaxofon (6)
Hana Mazourová – klavír (6)
Koželuha-Baumann-Kohoutek-Smutný-Slimáček

Informace o vybraných akcích


892   
(přístupů od 2.10.2013)

DOMOVSKÁ STRÁNKA