velesvětlý triptych

Jan Škrdlík

(RACIONÁLNÍ VYSVĚTLENÍ… • DOKUD… • VELESVĚTLEM VELESVĚTLÝM)

 

1. RACIONÁLNÍ VYSVĚTLENÍ…

Koherentně uchopuji / co vlastně chci / říct Ti / – střípky svého smetí smetu / do sametu / a rozpráším Ti je / …po talíři / – jsou barevné /
– budou se Ti líbit / na povrchu se třpytí / jako jádra jablek //

– v ráji… //

Bez „kompostu“ podvědomí / nekvetly by růže / – na mém klíně / Slzely Tvé oči / když umístila sis je //

– na peřině… //

Bez těch hlubin / nekvetly by ostružiny / – našimi těly / Ty květy /
co je vítr rozfoukal / a rozvál nám je //

– po posteli… //

Bez „kompostu“ podvědomí / nerostly by sasanky / – na mé tváři / Vzdychala jsi / když umístila sis je //

– na polštáři… //

Že už je nechceš? / To je mi tak líto! / Přešlo léto / sasanky odkvetly / uschly růže / ostružiny zčernaly //

– a už je září… //

 

2. DOKUD…

Jedním rázem rozhodl jsem se / že neřeknu Ti už nic / než tu světlou báseň / Ty básně světlé / z hlubin vykopávám / ty černé /
– zakopávám pod zem //

Rozhodl jsem se / že pro Tebe rezervuji / všechny veselé písně / Jsou všude kolem / kdežto ty smutné / daleko / na zakázaném stromě / ze kterého nesmí /
– jíst se //

Rozhodl jsem se / že Ti už budu / zpívat jen tu světlou stránku /
– Hudby / Tu druhou pohřbím přehluboko v srdci / dokud nedoroste //

– Pravdy //

 

3. VELESVĚTLEM VELESVĚTLÝM

Velesvětlem velesvětlým / prodíráme se / po površích / přehlubokých moří / Pod námi tma / nad námi slunce / světelné obrazce / – tvoří //

A mračna už / přestala vyprávět / o zánicích Titaniců / a před námi je jen / několik mil / – do přístavu //

Máš krásné plavky / ze svých krásných zlatých vlasů / Kdo by si jen / s něčím dalším //

– ještě lámal hlavu?… //


14. 8. 2014, Ostrava

---konec Velesvětlého triptychu---


1577   
(přístupů od 14.8.2014)