kalendář výročí skladatelů a jedné malířky... (klikněte na konkrétní měsíc):


červenec 2022srpen 2022září 2022říjen 2022listopad 2022prosinec 2022

leden 2023únor 2023březen 2023duben 2023květen 2023červen 2023


...naplánujte koncert podle výročí skladatele...

říjen 2022

ne  16. 10.

po  17. 10.      Hans Krása  (zemř. 1944 Osvětim)
     Pavel Haas  (zemř. 1944 Osvětim)
     Fryderyk Chopin  (zemř. 1849 Paříž)
út  18. 10.
st  19. 10.
čt  20. 10.
pá  21. 10.
so  22. 10.      Pablo Casals  (zemř. 1973 San Juan)
ne  23. 10.

po  24. 10.      Karel Ditters z Dittersdorfu  (zemř. 1799 Nový Dvůr)
     Petr Eben  (zemř. 2007 Praha)
út  25. 10.      Johann Strauss ml.  (nar. 1825 Sankt Ulrich)
st  26. 10.
čt  27. 10.      Jiří Matys  (nar. 1927 Bakov)
pá  28. 10.      Joseph Bodin de Boismortier  (zemř. 1755 Roissy)
so  29. 10.
ne  30. 10.

po  31. 10.
 
Hudba   Jiří Matys

*  27. 10. 1927 Bakov
+ 10. 10. 2016 Brno


Skladatel a hudební pedagog Jiří Matys
získal první hudební vzdělání u otce,
který byl varhaníkem, kapelníkem a soukromým
učitelem hudby. Do českého hudebního života
vstoupil koncem čtyřicátých let v Brně,
kde studoval hru na varhany na
konzervatoři u Františka Michálka (absolvoval v
r. 1947) a poté skladbu na
JAMU (u Jaroslava Kvapila, studium ukončil
v r. 1951). Během vysokoškolského studia
vykonal též státní zkoušku ze hry
na klavír. Působil pedagogicky jako asistent
katedry skladby na JAMU, ředitel Lidové
školy umění Brno-Královo Pole, dlouholetý profesor
brněnské konzervatoře (1969 - 1977. Po
mnoho let se organizačně podílel na
činnosti Svazu českých skladatelů a koncertních
umělců, řadu let se věnoval výlučně
komponování, v létech 1996 až 2004
byl profesorem Taneční konzervatoře Brno.

V tvorbě
Jiřího Matyse převažují skladby komorní. V
této oblasti se skladatel může vykázat
desítkami úspěšných děl od velmi četných
skladeb pro sólové nástroje, přes tradiční
komorní obsazení (zvl. šest smyčcových kvartet,
dechová kvinteta), až ke skladbám rozmanitého
nástrojového seskupení. Pozoruhodná je i vokální
tvorba s výrazným zastoupením dětských sborů.
Další velkou samostatnou kapitolu tvoří skladby
instruktivní a skladby určené pro vyspělé
amatéry, jimž autor věnuje soustavnou pozornost
od počátků své tvůrčí dráhy. Orchestrální
skladby (Jitřní hudba, Hudba pro smyčcové
kvarteto a orchestr, písňový cyklus s
orchestrem Psáno smutkem do ticha, Symfonická
předehra, Hudba pro smyčce) jsou vesměs
charakteristické značnou nástrojovou i dynamickou diferenciací
a výrazovou působivostí. Řada jeho děl
získala ocenění ve skladatelských soutěžích.

Skladatelův styl
se utvářel od samého počátku samostatně
a osobitě. Určujícím rysem Matysových skladeb
je poetizace hudebního výrazu, což se
projevuje i ve filozofičtěji zaměřených výpovědích
větších orchestrálních celků (např. Naléhavost času).
Matys se i v ryze instrumentální
tvorbě snaží posluchačsky přístupnými, ale nepodbízivými
prostředky o zachycení křehké poezie čisté
hudební krásy.Skladby Jiřího Matyse z repertoáru našich umělců:

Hudba pro violoncello solo II (2004)
Volně – ne příliš • Velmi živě • Volně • Živě hravě • Mírně energicky • Živě • Vesele živě
Jan Škrdlík – violoncello


Hudba pro violoncello solo III (2006)
Mírně • Ritenuto • Živě – vesele • Volně • Živě
Jan Škrdlík – violoncello
Smyčcové trio
Volně – ne příliš • Živě • Mírně živě • Velmi živě
Smyčcové trio Gideon

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!