kalendář výročí skladatelů a jedné malířky... (klikněte na konkrétní měsíc):


říjen 2022listopad 2022prosinec 2022leden 2023únor 2023březen 2023

duben 2023květen 2023červen 2023červenec 2023srpen 2023září 2023


...naplánujte koncert podle výročí skladatele...

duben 2023

ne  16. 4.      Leo Weiner  (nar. 1885 Budapešť)

po  17. 4.
út  18. 4.
st  19. 4.
čt  20. 4.
pá  21. 4.
so  22. 4.
ne  23. 4.      Sergej Prokofjev  (nar. 1891 Soncovka)

po  24. 4.
út  25. 4.
st  26. 4.
čt  27. 4.      Olivier Messiaen  (zemř. 1992 Clichy)
pá  28. 4.
so  29. 4.
ne  30. 4.

 
Hudba   Leo Weiner

*  16. 4. 1885 Budapešť
+ 13. 9. 1960 Vídeň


Leo Weiner byl jedním z předních židovsko-maďarských
hudebních pedagogů první poloviny dvacátého století
a skladatel. Raní romantikové od Beethovena
až po Mendelssohna nejvíce ovlivnili Weinerův
kompoziční styl. Jeho instrumentace je ještě
do jisté míry poplatná pozdním romantickým
francouzským skladatelům z tzv. protiwagneriánského tábora,
zejména Bizetem. Tento konzervativní romantický přístup
tvořil u Weinera základ jeho stylu,
ke kterému se později přidaly prvky
maďarské lidové hudby, a to přestože
nebyl aktivním badatelem v oblasti lidové
hudby, tak jako jeho současníci Bartók
a Kodály. U Weinera je to
dáno prostým faktem, že jednoduše sdílel
zájem o toto téma a přidal
prvky lidové hudby do svého zavedeného
harmonického jazyka, aniž by jej významně
změnil. Mezi Weinerovy pozoruhodné skladby patří
smyčcové trio, tři smyčcové kvartety, dvě
houslové sonáty, pět divertiment pro orchestr,
symfonická báseň a četné komorní a
klavírní skladby.


Skladby Leo Weinera z repertoáru našich umělců:

Smyčcové trio g moll, op. 6
Allegro con brio • Vivace • Andantino • Allegro con fuoco
Trio Domenica


!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!