nabídka programů pro rok 2022 (klikněte na příslušný program):


    Komorní koncert bez klavíru HUDBA SEFARDITŮ V KONTEXTU EVROPY • Jana Janků – zpěv, barokní harfa; Jan Škrdlík – violoncello
    Koncert na přeladěné violoncello KOUZLO SKORDATURY • Jan Škrdlík a jeho podmanivé violoncello
    Komorní koncert bez klavíru ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE • Smyčcové trio Gideon
    Komorní koncert s klavírem ČESKÝ RECITÁL • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM • Klavírní trio Kvodlibeto
    Komorně orchestrální koncert SOUBOJ LIDSKÝCH VÁŠNÍ • Brněnští komorní sólisté
    Hudebně výtvarný projekt HUDBA MEZI OBRAZY • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rosie Dvořáková – malba
    Komorní koncert s klavírem OD KLASICISMU PO RANÝ ROMANTISMUS • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rambousková – klavír
    Komorní koncert s klavírem ČTYŘI VELKÁ „S“ • Jan Škrdlík – violoncello; Karel Košárek – klavír
    Komorní koncert s klavírem OD VIVALDIHO PO SMETANU • Pavel Wallinger – housle; Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír


ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Koncert méně obvyklého nástrojového složení

Smyčcové trio Gideon
Pavel Wallinger – housle
Karel Plocek – viola
Jan Škrdlík – violoncello

PROGRAM:

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847)
Pozvedni svůj zrak, výběr částí z Eliáše, op. 70, MWV 25

LEO WEINER (1885–1960)
Smyčcové trio g moll, op. 6
    Allegro con brio • Vivace • Andantino • Allegro con fuoco

---přestávka---

GIDEON KLEIN (1919–1945)
Trio pro housle, violu a violoncello
    Allegro • Variace na moravskou lidovou píseň • Molto vivace

------------

O PROGRAMU:

Hudba dnešního programu má jeden společný rys: Její autoři byli perzekuování a jejich díla zakazována, a to především v době nechvalně známé Třetí říše. Tomuto osudu se nevyhnuly ani kompozice Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, přestože od jeho úmrtí uplynulo již více než 100 let. Ve svém díle Eliáš, op. 70, MWV 25, z něhož přináší Smyčcové trio Gideon výběr nejkrásnějších melodií, se inspiroval příběhem ze Starého zákona. V něm Hospodin přijme nabízenou oběť ve sloupu ohně poté, co řada stále frenetičtějších modliteb proroků boha Baala neuspěla. Eliáš odchází do pouště, zjevuje se mu Bůh a posílá mu ohnivý vůz, který ho vynese na nebesa. Dílo končí proroctvím a chválou.

Pronásledování se nevyhnul ani židovsko maďarský skladatel Leo Weiner. O situaci té doby podal svědectví Zoltán Kodály: Vlivný hudebník Ernő Dohnányi nebyl úspěšný ve své snaze ochránit Weinera před vyloučením z budapešťské Akademie hudby ani před jeho umístěním v ghettu. Jediným štěstím bylo, že se italskému spolupracovníkovi španělského velvyslance Ángela Sanz Brize, Jorgemu Perlascovi podařilo zabránit Eichmannovi v uskutečnění zrůdného plánu budapešťské ghetto před ústupem z města vyvraždit. Pronásledovatelé už dávno zmizeli v propadlišti dějin, ale Smyčcové trio g moll, op. 6 je stále tady a svou krásou dosvědčuje, které hodnoty jsou nosné a trvalé.

Podobné štěstí bohužel neměl mladičký česko židovský skladatel Gideon Klein, který zemřel za nejasných okolností během likvidace tábora ve Fürstengrube v lednu 1945. Jeho Trio pro housle, violu a violoncello zkomponované v roce 1944 v Terezíně hodnotí Profesor Newyorské univerzity Michael Beckerman jako jakousi „zprávu v lahvi“. Obsahuje totiž variace na moravskou lidovou píseň „Ta kněždubská věž“, ve které se mimo jiné zpívá: „Sbohem ostávajte, dobre sa tu majte.“ Díky užití moravských lidových prvků patří Gideonova hudba bezesporu k tomu nejsdělnějšímu, co bylo v Terezíně napsáno, a je posluchačsky velmi dobře uchopitelná.
 
------------

Hudebník

SLOVO O ÚČINKUJÍCÍCH:

Smyčcové trio Gideon – Činnosti tohoto tria byl zadán podnět nabídkou Českého rozhlasu na účinkování na mezinárodním festivalu Musica brunensis v roce 2002. Trio bylo vysoce hodnoceno a jeho koncert byl rozhlasem natáčen a pak vícekrát odvysílán. Na následnou bohatou koncertní činnost po českých zemích a Evropě navázalo časem i koncertní turné po Spojených státech završené vystoupením na University of New York.

Soubor provádí méně obvyklé skladby L. van Beethovena, Josepha Haydna, Bohuslava Martinů a Gideona Kleina (jehož křestní jméno ostatně inspirovalo hudebníky při rozhodování o zvolení názvu souboru). V souvislosti s interpretačním uměním tria zahraniční kritiky nešetří výrazy jako: „…skvělý umělecký a hudební prožitek… …vyvážená průzračnost… …strhující emoce, velká agogika…“.

Důvodem bude jistě i to, že se zde spojili tři hráči s fenomenální koncertní zkušeností. (Například Pavel Wallinger působí dlouhodobě na prestižním postu koncertního mistra Filharmonie Brno.) Za zmínku jistě stojí i spolupráce s kanadským hobojistou Philippe Magnanem, se kterým soubor vystoupil na řadě koncertů jak u nás, tak i v zahraničí, nebo společné vystoupení s klavíristkou Renatou Ardaševovou pro Pražské jaro a mnohé další počiny...


 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!