nabídka programů pro rok 2022 (klikněte na příslušný program):


    Komorní koncert bez klavíru HUDBA SEFARDITŮ V KONTEXTU EVROPY • Jana Janků – zpěv, barokní harfa; Jan Škrdlík – violoncello
    Koncert na přeladěné violoncello KOUZLO SKORDATURY • Jan Škrdlík a jeho podmanivé violoncello
    Komorní koncert bez klavíru ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE • Smyčcové trio Gideon
    Komorní koncert s klavírem ČESKÝ RECITÁL • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM • Klavírní trio Kvodlibeto
    Komorně orchestrální koncert SOUBOJ LIDSKÝCH VÁŠNÍ • Brněnští komorní sólisté
    Hudebně výtvarný projekt HUDBA MEZI OBRAZY • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rosie Dvořáková – malba
    Komorní koncert s klavírem OD KLASICISMU PO RANÝ ROMANTISMUS • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rambousková – klavír
    Komorní koncert s klavírem ČTYŘI VELKÁ „S“ • Jan Škrdlík – violoncello; Karel Košárek – klavír
    Komorní koncert s klavírem OD VIVALDIHO PO SMETANU • Pavel Wallinger – housle; Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír


BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM
3 tvůrčí období velkého hudebního klasika

Klavírní trio Kvodlibeto
Pavel Fajtl – housle
Jan Škrdlík – violoncello
Jana Rambousková – klavír

PROGRAM:

L. VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Klavírní sonáta č. 9 E dur, op. 14
    Allegro • Allegretto • Rondo. Allegro comodo

L. VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5
    Allegro con brio • Adagio con molto sentimento d'affetto • Allegro

---přestávka---

L. VAN BEETHOVEN (1770–1827)
Klavírní trio B dur, op. 97, Arcivévodské
    Allegro moderato
     Scherzo. Allegro
     Andante cantabile ma però con moto. Poco piu adagio
     Allegro moderato – Presto

------------

O PROGRAMU:

Program koncertu, který byl sestaven na přání anglického pořadatele pro koncertní turné na podzim 2022, je posluchačsky přitažlivý. Je to dáno mimo jiné tím, že se zde kombinují různá nástrojová seskupení a posluchači je umožněno srovnání různých skladatelových tvůrčích období.

Klavírní sonáta č. 9 E dur, op. 14 je dílo Ludwiga van Beethovena z raného období, věnované baronce Josefě von Braun, jedné z jeho tehdejších mecenášů. Byla zkomponována v roce 1798 a později upravena pro smyčcové kvarteto skladatelem v roce 1801. Představuje nám ranou fázi tvorby v tom nejlepším slova smyslu. Je plná téměř mozartovské hravosti a prostoty.

Druhá skladba večera Sonáta D dur pro violoncello a klavír op. 102, č. 5 z roku 1815 už ale ukazuje na úplně „jiného“ Beethovena. Ten byl v letech 1812 až 1817 vážně nemocný a trpěl nejrůznějšími obtížemi. Jeho hluchota se prohloubila. Právě do tohoto tzv. „třetího období“, které je zahájeno výše zmíněným opusem 102, patří mistrovy nejvrcholnější skladby. Tehdejší dobový tisk popsal skladbu slovy: „Vyvolává ty nejneočekávanější a nejzvláštnější reakce nejen svou formou, ale i neobvyklým použitím partu klavíru... …tato skladba nám výborně pomáhá pochopit poselství Beethovenovy hudby.“

Jestliže nám první a druhá kompozice ukázala Beethovena ve velmi rozdílných, krajních polohách, Klavírní trio B dur, op. 97, Arcivévodské patří k tzv. „střednímu období“. Přívlastek „Arcivévodské“ vyplývá z faktu, že bylo věnováno arcivévodovi Rudolfovi Rakouskému, nejmladšímu z dvanácti dětí Leopolda II., císaře Svaté říše římské. Rudolf byl amatérský pianista, Beethovenův mecenáš, přítel a žák. Beethoven dedikoval arcivévodovi celkem čtrnáct skladeb, a ten jemu zase na oplátku jednu svou. Prvního provedení Arcivévodského tria se zúčastnil klavírista a skladatel Ignaz Moscheles, který o díle napsal: „U kolika skladeb je slovo ‚nová‘ špatně použito! Ale nikdy v případě Beethovena a nejméně ze všeho zde, kde jsme opět svědky veliké originality.“
 
------------

Hudebník

SLOVO O ÚČINKUJÍCÍCH:

Klavírní trio Kvodlibeto – Základní kámen ke vzniku Kvodlibeta byl položen v roce 2016, kdy Jan Škrdlík přizval Janu Rambouskovou ke spolupráci na činnosti brněnského Art Klubu. To logicky vedlo ke vzniku společného dua a nedlouho poté (na základě hudební poptávky) se soubor rozšířil také o houslistu Pavla Fajtla, který se na aktivitách Art Klubu v té době rovněž podílel.

První vystoupení tria v létě 2018 se konalo v dřevěném kostelíku Panny Marie, Pomocnice křesťanů v beskydském Gruni, poblíž místa, kde Bezruč psal své básně a kde měl svatbu Rafael Kubelík. Brzy následovaly daleko větší ambiciózní projekty zahrnující kompozice vrcholného klasicismu a romantismu až po účinkování na mezinárodním Hudebním festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, kde umělci postavili do kontrapozice italské baroko a dílo francouzského skladatele Oliviera Messiaena.

Už samotný název souboru vyjadřuje zaměření a preference jeho členů: Slovo „kvodlibeto“ v esperantu znamená jak „hudební“, tak i „literární směs“ – členové tria skutečně milují hudební pestrost, ale také slovesnou tvorbu. Snad proto jsou známí (kromě krásné hry) svým poutavým slovním uváděním interpretovaných děl přímo na pódiích. Esperanto navíc symbolizuje jazyk, který nepatří žádnému národu, a proto může spojovat všechny. Jde zde tedy o přemostění rovnocenných přístupů, vlivů a myšlenkových proudů napříč žánry.

Soubor studuje novou hudební skladbu nejprve společně nad partiturou a následně v praxi:
 
Podrobné informace o jednotlivých hráčích naleznete na záložce UMĚLCI, SOUBORY, DALŠÍ – jednotliví umělci.


 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!