další programy, představují skladby, které již byly dříve provedeny a jsou na trvalém repertoáru umělců:


ČTYŘI VELKÁ „S“  •  FAJTL • PLOCEK • ŠKRDLÍK   •   HUDBA MEZI OBRAZY    •    HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE
                          SLAVNÉ VIOLONCELLOVÉ MALIČKOSTI  •  SMYČCOVÉ TRIO GIDEON    •    TRIO DOMENICA


SMYČCOVÉ TRIO GIDEON:


HudebníkKoncert méně obvyklého nástrojového složení
Smyčcové trio Gideon
Pavel Wallinger – housle
Karel Plocek – viola
Jan Škrdlík – violoncello
Program: L. van Beethoven Smyčcové trio G dur, op. 9 č. 1, Joseph Haydn Smyčcové trio G dur, op. 53, Hob. XVI:40 (arr. Klav. sonáty G dur), Franz Schubert Smyčcové trio B dur, D. 471, Gideon Klein Trio pro housle, violu a violoncello 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!