JAN ŠKRDLÍK • TAK TROŠKU JINÝ MÁJ    Zpět    ///  reflexe básně „Máj“ Karla Hynka Máchy