jednotlivé soubory (pro zobrazení informací klikněte na jméno konkrétního souboru):


       Klavírní trio Kvodlibeto  •  Brněnští komorní sólisté  •  Aude Consort
                       Smyčcové trio Gideon      •      Trio Domenica


AUDE CONSORT


Jan Škrdlík – violoncello
Jan Hanousek – violoncello

Slovní spojení Aude Consort může být chápáno ve třech významech. V nejužším slova smyslu se jedná o duo dvou význačných, výše uvedených violoncellistů, z nichž ten první byl v minulosti profesorem tomu druhému, ale nyní spojili své síly, aby svému vztahu vtiskli novou kvalitu. V širším kontextu se jedná o volné sdružení umělců, kteří se scházejí za účelem realizace různých multikulturálních projektů. Takovým byl například pořad Láska v 7 Nebích, který propojuje literaturu, divadlo, obrazy a hudbu a na jehož realizaci se podílela také malířka Jana Rosie Dvořáková a recitátorka Miluše Nechvátalová. V nejširším slova smyslu představuje Aude Consort skupinu umělců, kteří se podíleli na vytvoření filmové performance Aude – Manifest nového suprarealismu, díla propagujícího nový umělecký styl pro 21. století. Kromě J. Škrdlíka, J. Hanouska a J. R. Dvořákové do ní patří ještě dalších 14 umělců z 5 států světa.

Oba violoncellisté byli mezi prvními, kdo přispěl svým dílem ke vznikajícímu Manifestu. To je také inspirovalo k vytvoření společného dua – tedy jakési minimalistické alternativy k onomu velikému projektu. Duo od svého vzniku uskutečnilo řadu koncertů na nejrůznějších pódiích. Na svém kontě má i vystoupení s orchestrem (Koncert g moll pro 2 violoncella, RV 531/I Antonia Vivaldiho). Těžištěm repertoáru je italské a francouzské baroko, nechybí ale ani skladby novější včetně těch, jejichž skladatelem je Jan Hanousek.

Podrobné informace o obou hráčích naleznete na záložce UMĚLCI, SOUBORY, DALŠÍ – jednotliví umělci.


 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!