AUDE – MANIFEST NOVÉHO SUPRAREALISMU

ČESKO-KANADSKÁ FILMOVÁ PERFORMANCE:

Film je členěn na tyto části:

TRAILER
ČÁST 1. OUVERTURA
ČÁST 2. SAPERE AUDE! – ODVAŽ SE VĚDĚT!
ČÁST 3. SENTIRE AUDE! – ODVAŽ SE CÍTIT!
ČÁST 4. INTERMEZZO
ČÁST 5. USU INTUITIONE AUDE! – ODVAŽ SE UŽÍVAT INTUICI!
ZÁVĚREČNÉ TITULKY

____________________________

Foto Pálava Foto Pálava Foto Pálava

„AUDE – MANIFEST NOVÉHO SUPRAREALISMU“

Manifest nového stylu (nejen) bílé kozy z Moravy... Kompozice, která formou „filmové performance“ rovnocenným způsobem prezentuje díla literární, hudební, výtvarná a dramatická ve prospěch myšlenky, že soudobý člověk se potřebuje více spojit s realitou. Autorskou tvorbu adresovanou výhradně pro tento film, kde nic není přejato (vše je původní), zde prezentuje 17 umělců z 5 států světa. Divák může dílo vnímat jako příběh o hledání identity, violoncellový koncert, vernisáž obrazů na louce nebo literárně-dramatické představení... nejlépe ale spíše jako všechno toto dohromady...

Film je provázen simultánními titulky v češtině a v angličtině ve vlastní kaligrafii. Zastoupení umělci jsou občany České republiky, Kanady, USA, Velké Británie a Švýcarska a jejich jednotlivé přínosy pro film jsou koncipovány jako řada samostatných manifestů:

LITERÁRNÍ MANIFEST: TEXT MANIFESTU Jan Škrdlík, Jiří Netík, Patrik Jetelina, Denisa Zlámalová, Caroline Jane Ormston BÁSEŇ: DUENDE (TRAILER) Lucien Zell BÁSEŇ (3 jazykové verze): LA REALIDAD • REALITA • REALITY Jan Škrdlík OSOBNÍ PŘÍBĚH JAKO UMĚLECKÉ DÍLO Jana Rosie Dvořáková ↭↭↭ HUDEBNÍ MANIFEST: VIOLONCELLOVÁ INTERPRETACE Jan Škrdlík • všechny části; Jan Hanousek • část 2. KLAVÍRNÍ INTERPRETACE Petra Besa • část 3. HRA NA BICÍ Antonín Stříž • části 1. a 5. HRA NA KEYBOARD Jiří Netík • části 1. a 5. ZPĚV Alena Kubešová • „7.83“ (hudební improvizace) SKLADBA „REALITA NAD NÁMI“ Jiří Netík, Antonín Stříž, Jan Škrdlík • části 1. a 5. (hudební improvizace) SKLADBA „MATÉRIE“ Jan Hanousek • část 2. SKLADBA „DANCE #6“ Hayden Wayne • část 3. SKLADBA „ALEPH“ Martin Jakubíček • část 4. SKLADBA „7,83“ Alena Kubešová, Jan Škrdlík • trailer a titulky (hudební improvizace) ↭↭↭ VÝTVARNÝ MANIFEST: VŠECHNY OBRAZY Jana Rosie Dvořáková KALIGRAFIE (TVARY) Jan Škrdlík KALIGRAFIE (BARVY) Jana Rosie Dvořáková ↭↭↭ DRAMATICKÝ MANIFEST: KREATIVNÍ NEHERECTVÍ Jana Rosie Dvořáková, Jan Škrdlík SCÉNÁŘ Jan Škrdlík, Jana Rosie Dvořáková KREATIVNÍ STŘIH A POSTPRODUKCE Thomas McComb KREATIVNÍ KAMERA Lukáš Vídeňský KREATIVNÍ LETECKÉ SNÍMKY Ladislav Tvarůžek RECITACE BÁSNĚ „DUENDE“ (TRAILER) Lucien Zell RECITACE BÁSNĚ „LA REALIDAD“ Jan Škrdlík RECITACE BÁSNĚ „REALITA“ Jan Hanousek RECITACE BÁSNĚ „REALITY“ Richard Wilson


VÍCE INFORMACÍ:    link na kompletní film     speciální poděkování     uskutečněná promítání    podrobněji o novém suprarealismu    bio – 3 hlavní tvůrci filmu

CO JE NOVÝ SUPRAREALISMUS

esej
Jan Škrdlík
26. dubna 2021

Kdosi řekl, že umění je „nádoba na Boží zprávy“. Jiná důležitá osoba zase poznamenala: „Poznej Pravdu a Pravda tě osvobodí!“ Máme to snad tedy chápat tak, že umění je jakousi „pravdivou zprávou vrženou do světa, aby nás nalezla a osvobodila“? Věřím, že přesně tak to je. Ta Pravda bývá někdy zahalena do krásného zamlženého hávu – tak tomu bylo v romantizujících uměleckých stylech. Někdy je ale syrově zjasněná jako svěží vítr těsně před příchodem jara – takový je realismus. Cítím, že přichází znovu čas právě takového realismu. Cítím, že my všichni, my, zmatení lidé 21. století potřebujeme zase o kousek lépe pochopit spletité souvislosti prostoru okolo nás i v nás, i když jeho součástí zůstane navždy (logicky) i prvek neodhaleného tajemství, toho zvláštního projevu Reality, která jako taková přece obsahuje oba póly: zjevené společně s utajeným. Fakt, že naše poznání bude vždy jen částečné, ale zároveň nemění nic na tom, že bychom snad všichni nepotřebovali lépe se zorientovat ve složitostech dnešního světa, do kterého jsme byli uvrženi. Ten, kdo po takovém (alespoň částečně) hlubším vhledu netouží, uvízl v předcházejícím tisíciletí. K tomu je ale zapotřebí dodat, že pouhé prohloubení orientace v materiálních aspektech reality dnes už nestačí. Spolu s ním totiž vyvstávají další dva neméně důležité úkoly: zaměřit se na zkoumání vlastního nitra a stát se vnímavým k projevům principů vyšších, které tady působí a vždycky souběžně působily, ať už chceme nebo nechceme. Tato poslední, třetí sféra poznání se nazývá duchovno. Všechny ony tři oblasti zahrnuje do svého zorného pole nový suprarealismus – styl nové doby. Hlásá, že tyto tři úhly pohledu, tyto tři „reality“ je zapotřebí vnímat zároveň, přemýšlet o nich, hledat je. Nemohou existovat jedna bez druhé. Všechny tři totiž tvoří jednu jedinou neoddělitelnou Jednotu zvanou Suprarealita. Je to Všechno ve Všem!

Jak ale zkoumat realitu fyzického světa, realitu našeho nitra a realitu vyšších duchovních principů? Dostali jsme pro tento účel tři nástroje: Rozum, Cit a Intuici. To je také důvod, proč Immanuel Kant napsal: „Sapere aude!“ – „Odvaž se vědět!“ – to je apel Rozumu. A to je důvod, proč nový suprarealismus přidává k této výzvě dvě další ve stejném duchu: „Sentire aude!“ – „Odvaž se cítit!“ – a „Usu intuitione aude!“ – „Odvaž se užívat intuici!“

Nový suprarealismus je tedy především výzvou k odvaze.


TEXT MANIFESTU NOVÉHO SUPRAREALISMU:

MNS poslání UMĚNÍ jako pouhého rozptýlení JE MÁLO

UMĚNÍ má učit lidi myslet; přejímat JE MÁLO

UMĚNÍ má učit lidi vidět; mít zavřené oči a jen poslouchat JE MÁLO

UMĚNÍ má učit lidi mít názor; pouze přejímat JE MÁLO

UMĚNÍ potřebuje novou formu, nové myšlenky, znovuzrození;
opakovat jen staré JE MÁLO

ze starého se ale máme poučit; pouze vyslechnout a zapomenout JE MÁLO
vypněte televize a zamyslete se, co je REÁLNÉ

vypněte televize

v y p n ě t e   t e l e v i z e ! ! !

nestačí se dívat, je třeba PROZÍRAT
ne jenom slyšet, je třeba NASLOUCHAT
není REALITA kolem nás?
není VIDITELNÁ ve věcech okolo i NEVIDITELNÁ v lidském nitru?
a v tajemných zákonech, které vším hýbou?

REALITA není jen to,
co je vidět

REALITA

JE

a UMĚNÍ

je o ní ZPRÁVA

 

 

HUDEBNÍ MANIFEST NOVÉHO SUPRAREALISMU

(SOUNDTRACK K FILMU)

TRAILER
   
„7,83“ (s básní Duende)
Text: báseň „Duende“ (4. září 2021) – Lucien Zell
Recitace: Lucien Zell
Hudba: „7,83“ (s básní Duende) – hudební improvizace Jana Škrdlíka a Aleny Kubešové
Interpreti: Jan Škrdlík – violoncello, Alena Kubešová – zpěv
Nahrávka recitace: Studio Π-vox, Brno, September 6. září 2021
Nahrávka hudby: Studio Π-vox, Brno, 19. července 2021


OUVERTURE
   
„REALITA NAD NÁMI“ (zkrácená verze)
Text: báseň „La Realidad“ (španělská verze) (2. prosince 2020) – Jan Škrdlík
Recitace: Jan Škrdlík
Hudba: „Realita nad námi“ – hudební improvizace souboru Factory Brno
Interpreti: Jan Škrdlík – violoncello, Antonín Stříž – bicí, Jiří Netík – keyboard
Nahrávka recitace i hudby: Studio soudobé hudby Antonína Stříže ve „Staré Mosilaně“, Brno, 2. prosince 2020SAPERE AUDE! – ODVAŽ SE VĚDĚT!
   
„MATÉRIE“
Text: báseň „Realita“ (česká verze) (2. prosince 2020) – Jan Škrdlík
Recitace: Jan Hanousek
Hudba: „Matérie“ (23. listopadu 2020) – Jan Hanousek
Interpreti: Jan Škrdlík and Jan Hanousek – violoncello
Nahrávka recitace i hudby: Studio Π-vox, Brno, 12. prosince 2020

SENTIRE AUDE! – ODVAŽ SE CÍTIT!
   
„DANCE #6“
Hudba: „Dance #6“ (1. ledna 2021) – Hayden Wayne (USA)
Interpreti: Jan Škrdlík – violoncello, Petra Besa – klavír (Švýcarsko)
Nahrávka partu klavíru: domácí studio, Basilej, Švýcarsko, 24. února 2021
Nahrávka partu violoncella: Studio Π-vox, Brno, 17. března 2021

INTERMEZZO
   
„ALEPH“
Text: báseň „Reality“ (anglická verze) (2. prosince 2020) – Jan Škrdlík
Recitace: Richard Wilson (Velká Británie)
Hudba: „Aleph“ (23. dubna 2021) – Martin Jakubíček
Interpret: Jan Škrdlík – violoncello
Nahrávka recitace: domácí studio, Redruth, Velká Británie, 20. dubna 2021
Nahrávka hudby: Studio Π-vox, Brno, 29. dubna 2021

USU INTUITIONE AUDE! – ODVAŽ SE UŽÍVAT INTUICI!
   
„REALITA NAD NÁMI“
Text: báseň „La Realidad“ (španělská verze) (2. prosince 2020) – Jan Škrdlík
Recitace: Jan Škrdlík
Hudba: „Realita nad námi“ – hudební improvizace souboru Factory Brno
Interpreti: Jan Škrdlík – violoncello, Antonín Stříž – bicí, Jiří Netík – keyboard
Nahrávka recitace i hudby: Studio soudobé hudby Antonína Stříže ve „Staré Mosilaně“, Brno, 2. prosince 2020

ZÁVĚREČNÉ TITULKY
   
„7,83“ (jen hudba bez recitace)
Hudba: „7,83“ (jen hudba bez recitace) – hudební improvizace Jana Škrdlíka a Aleny Kubešové
Interpreti: Jan Škrdlík – violoncello, Alena Kubešová – zpěv
Nahrávka: Studio Π-vox, Brno, 19. července 2021

  MNS