nahrávky našich umělců:


                                                         nahrávky skladeb 21. století
    nahrávky skladeb 20. století                                                                     nahrávky skladeb 19. století
                                                                    nahrávky skladeb 18. století


...skladatelé jsou vzácní tvorové; slyší to, co druzí jen tuší, ale oni tomu dokáží dát tvar a zapsat to do not – studovali jsme hudební kompozice těch největších mistrů, žili jsme obklopeni jejich skladbami, vstávali jsme s nimi i usínali a rozhodli se zaznamenat je zde pro Vás...

Hudba

NAHRÁVKY SKLADEB 21. STOLETÍ NAŠICH UMĚLCŮ


Nahoru

Koncem roku 2020 a v první polovině roku 2021 se nám podařilo pořídit řadu nahrávek skladeb pro filmovou performanci „Aude – Manifest nového suprarealismu“, projekt kanadského producenta Thomase McComba. Zde jsou některé z nich:

 

 
 
JAN HANOUSEK/MATÉRIE
 
      
 
Jan Škrdlík a Jan Hanousek, violoncello
Báseň „Realita“ Jana Škrdlíka
– recituje Jan Hanousek
Studio Π-vox, Brno, 12.12.2020
 
 

 
 
   MARTIN JAKUBÍČEK/INTERMEZZO   
 
      
 
Jan Škrdlík – violoncello
Báseň „Realita“ Jana Škrdlíka
– recituje Richard Wilson
Studio Π-vox, Brno, 29.4.2021
a
domácí studio, Redruth (VB), 20.4.2021
 
 

 
 
   7,83   
 
      
 
Hudební improvizace
Jan Škrdlík – violoncello
Alena Kubešová – zpěv
Studio Π-vox, Brno, 19.6.2021
 
 

 
   HAYDEN WAYNE/TANEC Č. 6   
 
      
 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Studio Π-vox, Brno, 17.3.2021
a
domácí studio, Bazilej, 24.2.2021
 
 

 

 

 

 
 
   REALITA NAD NÁMI   
 
      
 
Hudební improvizace
Jan Škrdlík – violoncello
Antonín Stříž – bicí
Jiří Netík – klávesy
Báseň „Realita“ Jana Škrdlíka
– recituje autor (španělsky)
Studio soudobé hudby
ve „Staré Mosilaně“, Brno
2.12.2020
 
 

 


NAHRÁVKY SKLADEB 20. STOLETÍ NAŠICH UMĚLCŮ


Nahoru

Když jsme ještě byli v dětském věku, slýchávali jsme, že skladby 20. století představují něco „nestravitelného“, „příliš moderního“, „obyčejným lidem nedostupného“... To se ale změnilo! Čas protříbil, která díla přežijí a která ne. Vkus hudební veřejnosti uzrál, a proto se některé kompozice minulého století (dříve mnohými nepochopené) v dnešní době považují za klasiku. Zde jsou některé z nich:

 

 

 

 

 
 
BOHUSLAV MARTINŮ
   II. VIOLONCELLOVÁ SONÁTA   

 
Poco andante. Moderato

 
Andante

 
Allegro ma non Presto

 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Shire Hall, Hereford (VB), 12.11.2016, Live
 
 

 

 
OLIVIER MESSIAEN
   DÍKUVZDÁNÍ VĚČNOSTI JEŽÍŠE   

 
      
 
Jan Škrdlík – violoncello
Šárka Besperátová – piano
Zaragoza, Španělsko
Auditorio – Palacio de Congresos
26.11.2003, Live
 
 

 
 
CLAUDE DEBUSSY
   SONÁTA PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR   

 
Prologue. Lent

 
Sérénade. Modérément animé

 
Final. Animé

 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Brno, Besední dům, 28.3.2006, Live
 
 

 


NAHRÁVKY SKLADEB 19. STOLETÍ NAŠICH UMĚLCŮ


Nahoru

Jak obrovský vývoj nastává v hudbě v průběhu 19. století! Na jeho počátku, v roce 1808, dokončuje Beethoven svou Violoncellovou sonátu, op. 69 – okouzlující melodickou skladbu, která stále ještě naplňuje ideály klasicistní formy. Na jeho konci, v roce 1886, Camille Saint-Saëns ve skladbě Labuť a César Franck v Sonátě A dur opouštějí uměřenost, aby otevřeli cestu širokému diapazonu možností nazírání světa, od zasněného až po ten ostře realistický... Posuďte sami:

 

 

 

 

 
 
L. VAN BEETHOVEN
   SONÁTA A DUR, OP. 69/3   

 
Allegro, ma non tanto

 
Scherzo. Allegro molto

 
Adagio cantabile. Allegro vivace

 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Shire Hall, Hereford (VB), 14.11.2015, Live
 
 

 

 
   CAMILLE SAINT-SAËNS/LABUŤ   
 
      
 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Shire Hall, Hereford (VB), 14.11.2015, Live
 
 

 
 
CÉSAR FRANCK
   SONÁTA A DUR PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR   

 
Allegro ben moderato

 
Allegro

 
Recitativo-Fantasia. Largamente

 
Allegro poco mosso

 
Jan Škrdlík – violoncello
Petra Besa – piano
Shire Hall, Hereford (VB), 14.11.2015, Live
 
 

 


NAHRÁVKY SKLADEB 18. STOLETÍ NAŠICH UMĚLCŮ


Nahoru

K největším zjevům (nejen) 18. století patří bezesporu Johann Sebastian Bach. Poslechněte si nahrávky všech jeho šesti Violoncellových suit (1720), které naše agentura postupně zrealizovala v letech 1997 až 2013:

 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
I. SUITA G DUR
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Menuett I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Chrám Řádu Nejmenších bratří,
Vranov u Brna, 17.3.1997
 
 

 
 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
III. SUITA C DUR
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Bourée I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Bývalý Benediktinský klášter,
Bursfelde, Německo, 25. a 26.6.2013
 
 
 

 
 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
V. SUITA C MOLL
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Gavotte I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Bývalý Benediktinský klášter,
Bursfelde, Německo, 28. a 29.5.2000
 
 

 

 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
II. SUITA D MOLL
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Menuett I. a II.Bourée I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Bývalý Benediktinský klášter,
Bursfelde, Německo, 26. a 27.9.2007
 
 

 
 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
IV. SUITA ES DUR
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Bourée I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Bývalý Benediktinský klášter,
Bursfelde, Německo, 17. až 19.8.2009
(Preludium: 26.6.2013)
 
 

 
 
   JOHANN SEBASTIAN BACH   
VI. SUITA D DUR
PRO CELLO SOLO

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Gavotte I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Bývalý Benediktinský klášter,
Bursfelde, Německo, 25. a 26.6.2013
 
 

 

PODROBNÉ INFORMACE O NAHRÁVKÁCH BACHOVÝCH SUIT

V rámci Mikulovských hudebních slavností 16. 10. 1999 vznikla unikátní nahrávka Bachovy 3. violoncellové suity. Její nevšednost spočívá v tom, že umělci obohatili skladbu o klavírní doprovod, který v roce 1852 zkomponoval Robert Schumann. Kouzlo koncertu bylo umocněno tím, že pro realizaci klavírního partu byla použita kopie starého kladívkového klavíru:

 
JOHANN SEBASTIAN BACH
   III. SUITA C DUR PRO VIOLONCELLO SOLO   

s klavírním doprovodem zkomponovaným
ROBERTEM SCHUMANNEM

 
Preludium

 
Allemande

 
Courante

 
Sarabanda

 
Bourée I. a II.

 
Gigue

 
Jan Škrdlík – violoncello
Martin Jakubíček – kladívkový klavír
Sala terrena zámku v Mikulově, 16. 10. 1999
 
 
 

 


 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!