jednotlivé soubory (pro zobrazení informací klikněte na jméno konkrétního souboru):


       Duo Škrdlík–Košárek          •       Duo Škrdlík–Bartová          •         Duo Škrdlík–Besa
                           Smyčcové trio Gideon        •       Klavírní trio Kvodlibeto


...seznamte se blížeji s našimi soubory, s jejich historií, s jejich programem...

Hudba  Hudba  Hudba  Hudba  Hudba  

...zjistili jsme, že umění se posouvá dál až teprve, když je sdíleno...
...když  každý  přináší   svůj  díl,   své  nápady,   své  nadšení...
...kolik zkušeností  na tomto poli  nám bylo  dopřáno zažít!...
...kolik spoluhráčů! kolik turné! kolik společných zážitků!...
...a to všechno proto,  abychom nakonec pochopili...
...jak důležitá je v životě...
...SYNERGIE...


 

!!!CELLO.CZ – již 34 let ve službách krásné hudby!!!