jednotliví umělci (pro zobrazení informací klikněte na jméno konkrétního umělce):


    Jan Škrdlík – violoncello (podrobné informace)     •   Karel Košárek – klavír  •  Petra Besa – klavír  •  Jana Rambousková – klavír
                       Žaneta Bartová – cembalo      •      Jana Rosie – obrazy        •        Pavel Wallinger – housle
            Pavel Fajtl – housle       •      Karel Plocek – viola        •        Jana Janků – mezzosoprán a barokní harfa
                                      Jan Hanousek – violoncello  •  Jan Škrdlík – violoncello (základní informace)


Žaneta Bartová


(cembalo)

Do ciltivého a bohatého světa hudby se Žaneta Bartová cítila být vtahována už v období dětství a dospívání. Přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno byly proto zcela přirozeným na to navazujícím rozhodnutím. V roce 1994 zahájila svá profesionální studia ve varhanní třídě doc. Zdeňka Nováčka, kde absolvovala na jaře 2000. V témže roce pokračovala v rozvíjení svých hudebních schopností studiem na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Jana Hory, které završila roku 2005. V tomto období zejména dvě důležité události zásadně ovlivnily její pozdější zaměření na barokní hudbu a s ní související kouzlo dobových historických klávesových nástrojů. Byla to jednak zahraniční stáž na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu, kde se pod vedením slavného bachovského interpreta Jacques van Oortmerssena věnovala hře na historické nástroje a interpretaci hudby severoněmecké varhanní školy. Možná ale ještě větší vliv pro ni znamenalo souběžné studium u cembalistky Giedre Lukšaite-Mrázkové v Praze. Mimo to se během studia účastnila také i řady dalších mistrovských kurzů v ČR i zahraničí.

Vedle hudební spolupráce s komorními a pěveckými tělesy se organizačně podílela na významných hudebních festivalech a vzdělávacích projektech (Letní slavnosti staré hudby v Praze, Academie de Sablé a Prague, Academie Versailles nebo Lednicko-valtický hudební festival). Taktéž nahrávala pro Český rozhlas. V současnosti vyučuje a korepetuje na Základní umělecké škole v Mikulově. Podílí se na organizaci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby Mikulov a v regionu aktivně přispívá k realizaci rozmanitých projektů v oblasti klasické hudby. Jako varhanice působí při kostele sv. Václava v Mikulově. 

!!!CELLO.CZ – již 34 let ve službách krásné hudby!!!