nabídka programů pro rok 2022 (klikněte na příslušný program):


    Komorní koncert bez klavíru HUDBA SEFARDITŮ V KONTEXTU EVROPY • Jana Janků – zpěv, barokní harfa; Jan Škrdlík – violoncello
    Koncert na přeladěné violoncello KOUZLO SKORDATURY • Jan Škrdlík a jeho podmanivé violoncello
    Komorní koncert bez klavíru ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE • Smyčcové trio Gideon
    Komorní koncert s klavírem ČESKÝ RECITÁL • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE • Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír
    Komorní koncert s klavírem BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM • Klavírní trio Kvodlibeto
    Komorně orchestrální koncert SOUBOJ LIDSKÝCH VÁŠNÍ • Brněnští komorní sólisté
    Hudebně výtvarný projekt HUDBA MEZI OBRAZY • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rosie Dvořáková – malba
    Komorní koncert s klavírem OD KLASICISMU PO RANÝ ROMANTISMUS • Jan Škrdlík – violoncello; Jana Rambousková – klavír
    Komorní koncert s klavírem ČTYŘI VELKÁ „S“ • Jan Škrdlík – violoncello; Karel Košárek – klavír
    Komorní koncert s klavírem OD VIVALDIHO PO SMETANU • Pavel Wallinger – housle; Jan Škrdlík – violoncello; Renata Ardaševová – klavír


HUDBA MEZI OBRAZY

Jan Škrdlíkvioloncello
Jana Rosie Dvořákovámalba

PROGRAM:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
I. suita G dur pro violoncello sólo, BWV 1007
     Preludium • Allemande • Courante • Sarabanda • Menuett I. a II. • Gigue

JANA ROSIE DVOŘÁKOVÁ (1968)
Beseda s publikem

Volná violoncellová improvizace na jednotlivé obrazy spojená s diskuzí s publikem

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Koláž z melodií Dvořákova Violoncellového koncertu h moll, op. 104

------------

PODROBNĚ O PROGRAMU:

Tento program byl v různých variantách již mnohokrát proveden a... ...s velikým úspěchem! Vyznačuje se totiž bezprostředností, uvloněností a komunikativností. Oba protagonisté, kteří tvoří nejen umělecký pár, jsou nadáni nevšední kreativitou a nekonformností.

Celý projekt obsahuje jakési „dva v jednom“: Putovní výstavu maleb a krásný koncert zároveň. Přitom platí, že výběr jednotlivých obrazů, které mají být vystaveny (vždy na základě reálných prostorových možností v místě produkce) může pořadatel přenechat malířce nebo jej může provést sám (JANAROSIE.CZ). Elegantní štíhlé stojany pro umístění všech děl vozí umělci s sebou.

------------

O UMĚLCÍCH:

HudebníkJan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Violoncellu se věnuje od dětství. Počet jeho koncertních vystoupení v 50ti státech na 4 kontinentech vyjadřuje dnes již čtyřciferné číslo. Jím interpretované skladby tvoří širokou škálu od vrcholných partů pro různá komorní seskupení, přes violoncellové recitály s klavírem i bez něj až po četné sólové účinkování s orchestrem. Často vystupuje na pódiích Kruhů přátel hudby. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel Prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z Česka i ze světa se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se „...zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností...“ Pestrost a hloubku Škrdlíkova interpretačního umění dokreslují i jeho mimohudební aktivity: Je autorem několika básnických sbírek a tvůrcem uměleckého stylu zvaného nový suprarealismus. V letech 2020 a 2021 se k němu přihlásilo 17 umělců z 5 států světa vytvořením společného Manifestu ve formě filmové multikulturální performance. V rámci ní Jan Škrdlík interpretoval 6 sólových skladeb různých tvůrců zahrnutých do filmu. Pro jejich poslech a další informace navštivte artklub.cz.

Mezi violoncella, na která hrál, patří i nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, který se v roce 2007 stal mediálně známým poté, co byl z umělcova ateliéru ukraden a na základě televizní reportáže po dvou dnech zlodějem vrácen. O rok později se tento příběh stal součástí poetického filmového snímku Claude Debussy – Sonate pour violoncelle et piano dnes již zesnulého režiséra Milana Růžičky.

Pro detailnější popis Škrdlíkovy umělecké činnosti navštivte Jan Škrdlík – violoncello (podrobné informace).

 

HudebníkJana Rosie Dvořáková – Jana Rosie Dvořáková patří k osobnostem, které do světa umění vstoupily až na základě předcházejících hlubokých životních a lidských zkušeností. Přestože již od malička malovala a jako dítě chtěla ilustrovat dětské knížky, lákaly ji i mnohé jiné obory. Chtěla být učitelkou a později studovat botaniku. Nakonec ale vystudovala medicínu... V roce 2011 po mnohaleté úspěšné lékařské praxi konečně začíná částečně v tichosti svého pražského ateliéru a částečně v plenéru vytvářet první plátna, která se pro ni postupně stávají cestou k sobě i k druhým, potřebou, radostí i vášní... Přestože těžiště její tvorby v současnosti spočívá především v tématech stromů a jejich moudrosti, nebrání se ani jiným oblastem. Tak postupně vznikaly (a stále se rozšiřují) kolekce jako: „Místa, kde jste doma“, „Hudební motivy“ (hudba vnímaná srdcem a tělem), „Netradiční portréty“ (ukazující z jiných úhlů pohledu člověka v jeho jedinečnosti) nebo „Podoby ženy“ a další.

V roce 2018 došlo ke dvěma zlomovým momentům ve tvorbě Jany Rosie Dvořákové: V létě zmíněného roku obdržela prestižní cenu v Soutěži Národního parku Šumava, Rok pralesů, za dílo „Moudrost života“, obraz smrku z Boubínského pralesa (29x42 cm, olej) a v závěru roku pak došlo k navázání bohaté tvůrčí spolupráce s jejím nynějším partnerem violoncellistou Janem Škrdlíkem. S ním podniká mnoho vzájemně se inspirujících uměleckých počinů, do kterých oba přispívají nejen obrazem a hudbou, ale také svými básněmi, často v rámci společných akusticko-vizuálních originálních performancí.

Ve tvorbě Jany Rosie Dvořákové se odráží její láska k přírodě, toulkám krajinou, pozorování hvězd, objevování přírodních pokladů a krásy. Tvorba je pro ni cestou navracení se sama k sobě, k moudrosti svého těla, ke své duši, vlastní citlivosti, k objevování vlastní síly a jedinečnosti, k vyjádření ženy v sobě v jejích mnoha podobách.


 

!!!CELLO.CZ – již 32 let ve službách krásné hudby!!!