nabídka koncertů pro rok 2024 a 2025 (klikněte na příslušný program):


     JAN ŠKRDLÍK & KAREL KOŠÁREK • světová díla pro violoncello a klavír
     HUDEBNÍ USEBRÁNÍ SE SKLENKOU MORAVSKÉHO VÍNA • od tématu zámků až po téma folklorní v hudbě pro violoncello
     BAROKNÍ RECITÁL VIOLONCELLA S CEMBALEM • radost, mysterium a příroda v tónech
     HUDBA V OBRAZECH A OBRAZY V HUDBĚ • společné malbohraní pro uši i oči
     ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE • Smyčcové trio Gideon
     SLAVNÉ VIOLONCELLOVÉ VARIACE • Jan Škrdlík (ČR) – violoncello & Petra Besa (Švýcarsko) – klavír
     HUDBA SEFARDITŮ V KONTEXTU EVROPY • Jana Janků – zpěv, barokní harfa; Jan Škrdlík – violoncello
     BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM • Klavírní trio Kvodlibeto
     RENDEZ-VOUS STARÉ A NOVÉ HUDBY • Jan Škrdlík a Jan Hanousek – violoncella
     HUDBA PRO RADOST A POVZNESENÍ • Jan Škrdlík a Jan Hanousek – violoncella


HudebníkHUDEBNÍ USEBRÁNÍ SE SKLENKOU MORAVSKÉHO VÍNA
Od tématu zámků až po téma folklorní v hudbě pro violoncello

Jan Škrdlíkvioloncello

PROGRAM:

  STAROBYLÉ VÍNO
     Ochutnávka s komentářem

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009, výběr

  POETICKÉ VÍNO
     Ochutnávka s komentářem

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)
Sonáta pro violoncello a klavír + doprovodný film

  DIVOKÉ VÍNO
     Ochutnávka s komentářem

ZOLTÁN KODÁLY (1882–1967)
Sonáta pro violoncello sólo, op. 8, Allegro maestoso ma appassionato


O PROGRAMU:

Hudební usebrání se sklenkou moravského vína není ani tak klasickým koncertním programem, ale spíše jakýmsi odlehčeným alternativním vystoupením ozvláštněným nezvyklými prvky. Hodí se pro speciální příležitosti, jako jsou třeba adventní koncerty, bonusové akce nebo méně formální setkání. Projekt se setkal u pořadatelů s velikou oblibou zejména pro svou pestrost a dobrou posluchačskou návštěvnost. Kombinuje umělcem komentovanou ochutnávku artových vín (nejčastěji ze sklepů Svatopluka Řičánka z Pavlova) a na nich navazujících stejně laděných hudebních ukázek. Ke druhé skladbě programu je navíc paralelně k živé produkci violoncella promítán němý film speciálně za tímto ůčelem natočený dnes již zesnulým režisérem Milanem Růžičkou.

Charakter vína i hudby jdou ruku v ruce. To se projeví hned na začátku, kdy jako první spojující téma byla zvolena starobylost. Víno, které vinař sám označuje jako „Staré hlavy“, se velmi dobře hodí k tomuto účelu i k Bachově hudbě. III. suita C dur pro violoncello sólo Johanna Sebastiana Bacha nás svými dynamickými zámeckými tanci provede barokní Evropou v celé její kráse. Skladatel ji zkomponoval pro svého kolegu v kötthenské kapele někdy kolem roku 1720.

Poetické je nejenom druhé víno a Violoncellová sonáta Clauda Debussyho, ale také doprovodný krátkometrážní němý film, který se k hraní promítá. Původní programní návrh samotného Debussyho, který do Československa přivezl po II. světové válce pozdější děkan Janáčkovy akademie Bohuš Heran, byl ve filmu propojen s příběhem ukradeného a znovu navráceného violoncella, kde roli tuláka-violoncellisty hraje skutečný aktér událostí z února roku 2007 – violoncellista Jan Škrdlík. Na pozadí reálně zaznívající Debussyho Sonáty (díla z roku 1915) se odehraje příběh, který jistě zaujme přírodními snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy herců-tanečníků plnými vtipných nápadů. Myšlenka filmu je nadčasová a není omezena rokem 1915, kdy vznikla Sonáta, ani událostí zmíněného ukradeného violoncella: Mezilidské vztahy by měly být nadřazené hrubé matérii a umění má hodnotu jen potud, pokud slouží člověku.

Poslední, třetí víno dostalo od vinaře přívlastek divoké. Tato charakteristika ale také určitě výborně sedí pro Sonátu, op. 8 Zoltáne Kodályho, a to zejména proto, že je prodchnuta maďarskými lidovými melodiemi. Skladba používá navíc zajímavou techniku zvanou skordatura. Pro dosažení ještě působivějšího zvukového efektu jsou spodní dvě struny „G“ a „C“ naladěny o půltón níž, tedy na „FIS“ a „H“. Skladba tak nabývá na ještě větší barevnosti a získává až jakýsi mystický, duchovní podtext.

------------

O UMĚLCI:

Jan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Violoncellu se věnuje od dětství. Počet jeho koncertních vystoupení v 50ti státech na 4 kontinentech vyjadřuje dnes již čtyřciferné číslo. Jím interpretované skladby tvoří širokou škálu od vrcholných partů pro různá komorní seskupení, přes violoncellové recitály s klavírem i bez něj až po četné sólové účinkování s orchestrem. Často vystupuje na pódiích Kruhů přátel hudby. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel Prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z Česka i ze světa se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se „...zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností...“ Pestrost a hloubku Škrdlíkova interpretačního umění dokreslují i jeho mimohudební aktivity: Je autorem několika básnických sbírek a tvůrcem uměleckého stylu zvaného nový suprarealismus. V letech 2020 a 2021 se k němu přihlásilo 17 umělců z 5 států světa vytvořením společného Manifestu ve formě filmové multikulturální performance. V rámci ní Jan Škrdlík interpretoval 6 sólových skladeb různých tvůrců zahrnutých do filmu. Pro jejich poslech a další informace navštivte cello.cz/manifest.

Bohatý život Jana Škrdlíka inspiroval i jiné význačné umělce. Když byl například violoncellistovi jednou z ateliéru ukraden (a posléze zlodějem vrácen) vzácný nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, ztvárnil tento příběh režisér Milan Růžička v krátkometrážním filmu Claude Debussy – Sonate pour violoncelle et piano. Jinou příhodu, kdy umělec marně reklamoval nedoručený balík s notami až byl nakonec vykázán z budovy pošty, zachytil skladatel Miloš Štědroň v komorní mikroopeře „Poštovní balada“...

Pro detailnější popis Škrdlíkovy umělecké činnosti navštivte Jan Škrdlík – violoncello (podrobné informace).


...jak jste si už asi všimli, naše aktivity jsou velmi bohaté...

Fotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertu

 

!!!CELLO.CZ – již 34 let ve službách krásné hudby!!!