nabídka koncertů pro rok 2024 a 2025 (klikněte na příslušný program):


     JAN ŠKRDLÍK & KAREL KOŠÁREK • světová díla pro violoncello a klavír
     HUDEBNÍ USEBRÁNÍ SE SKLENKOU MORAVSKÉHO VÍNA • od tématu zámků až po téma folklorní v hudbě pro violoncello
     BAROKNÍ RECITÁL VIOLONCELLA S CEMBALEM • radost, mysterium a příroda v tónech
     HUDBA V OBRAZECH A OBRAZY V HUDBĚ • společné malbohraní pro uši i oči
     ŽIDOVŠTÍ SKLADATELÉ PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE • Smyčcové trio Gideon
     SLAVNÉ VIOLONCELLOVÉ VARIACE • Jan Škrdlík (ČR) – violoncello & Petra Besa (Švýcarsko) – klavír
     HUDBA SEFARDITŮ V KONTEXTU EVROPY • Jana Janků – zpěv, barokní harfa; Jan Škrdlík – violoncello
     BEETHOVEN NAPŘÍČ ČASEM • Klavírní trio Kvodlibeto
     RENDEZ-VOUS STARÉ A NOVÉ HUDBY • Jan Škrdlík a Jan Hanousek – violoncella
     HUDBA PRO RADOST A POVZNESENÍ • Jan Škrdlík a Jan Hanousek – violoncella


BAROKNÍ RECITÁL VIOLONCELLA S CEMBALEM
Radost, mysterium a příroda v tónech

Jan Škrdlíkvioloncello
Žaneta Bartovácembalo

PROGRAM:

BENEDETTO MARCELLO (1686–1739)
Sonáta č. 6 G dur pro violoncello a B.C.
     Adagio • Allegro • Grave • Allegro

CARL FRIEDRICH ABEL (1723–1787)
Sonáta e moll pro violoncello a B.C., WKO 146
     Moderato • Adagio • Minuetto

HEINRICH IGNAZ BIBER (1644–1704)
Sonata representativa (arr. pro violoncello)
     Allegro • Slavík • Kukačka • Žába • Adagio • Slepice a kohout
     Adagio • Kočka • Pochod mušketýrů • Allemande

---přestávka---

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
III. suita C dur pro violoncello sólo, BWV 1009 (s dokomponovaným doprovodem Roberta Schumanna), výběr

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
Sonáta D dur pro violoncello a B.C., TWV 41:D6
     Lento • Allegro • Largo • Allegro

------------

O PROGRAMU:

Dnešní program violoncellového recitálu s cembalem představuje posluchači nejen skladby vrcholného baroka jako takové, ale také jejich směřování a přesah dál do dvou následujících uměleckých slohů, tj. do klasicismu a romantismu. Už hned úvodní kompozice, Sonáta G dur Benedetta Marcella je například ve stylu tzv. neapolské školy – ta bývá některými muzikology označována jako jakýsi „preklasicismus“. Je ovlivněna operou a vyznačuje se dualismem: árie-recitativ. Snad proto se v Sonátě projevuje až určitá „jevištní atmosféra“ plná zvratů a kontrastů.

Podrobnosti života skladatele druhého díla, Carla Friedricha Abela nás možná také překvapí souvislostmi a přesahy, které bychom opravdu nečekali, a to doslova od autorovy kolébky. Za kmotra mu totiž byl sám veliký Johann Sebastian Bach. Toto rodinné spojení úspěšně pokračovalo i po čtyřech desetiletích. V roce 1764 Abel a Bachův syn, Johann Christian společně založili v Londýně populární „Bach-Abel Concerts“. Tyto koncerty byly prvními abonentními koncerty organizovanými nezávisle skladateli k propagaci vlastní hudby.

Jestli některý z autorů dnešního koncertu stál oběma nohama na pozici baroka, byl to určitě Heinrich Ignaz Biber, s nímž se vracíme o 70 let zpátky v čase. Houslista a kapelník kroměřížského arcibiskupa ve své skladbě Sonata representativa vtipným způsobem imituje různé hlasy přírody. Tyto pasáže jsou proloženy stylizovanými tanci typickými pro barokní suitu.

Na rozdíl od například Bibera si hudba Johanna Sebastiana Bacha musela počkat až do období romantismu, než se dočkala plnějšího uznání. Příkladem je romantický německý skladatel Robert Schumann. Ten se natolik nadchl Bachovou III. suitou C dur, že se v roce 1852 rozhodl k ní dokomponovat klavírní doprovod, aby ji učinil posluchačsky přístupnější pro své současníky, a tím ji usnadnil cestu na koncertní pódia. V jeho době totiž komorní dílo pro sólový smyčcový nástroj bez doprovodu klavíru bylo jen stěží myslitelné.

Poslední skladatel, Georg Philipp Telemann a jeho Sonáta D dur završují naši ukázku velkých stylových přesahů. Autor nacházel hudební inspiraci všude, včetně popové a lidové hudby své doby. Sám jednou pronesl tuto pozoruhodnou poznámku, kterou završíme text našeho programu: „Člověk by stěží uvěřil, jaké úžasné nápady mají dudáci a lidoví houslisté, když improvizují, zatímco tanečníci tančí. Pozorovatel z nich snadno shromáždí za osm dní tolik nápadů, že by mu mohly vydržet na celý život!“

------------

O UMĚLCÍCH:

HudebníkJan Škrdlík – Violoncellista Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Violoncellu se věnuje od dětství. Počet jeho koncertních vystoupení v 50ti státech na 4 kontinentech vyjadřuje dnes již čtyřciferné číslo. Jím interpretované skladby tvoří širokou škálu od vrcholných partů pro různá komorní seskupení, přes violoncellové recitály s klavírem i bez něj až po četné sólové účinkování s orchestrem. Často vystupuje na pódiích Kruhů přátel hudby. Studoval u Jana Hališky na ostravské konzervatoři, dále u Bedřicha Havlíka na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, u Luise Clareta v Barceloně a pak soukromě u Daniela Veise v Praze. Obdržel Prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Byl členem Wallingerova kvarteta mezi lety 1991 až 2016. V letech 1997 až 2009 vyučoval na brněnské konzervatoři.

Umělecký záběr Jana Škrdlíka sahá od autentických dobových stylů až po tradiční českou romantickou a neoromantickou expresivní školu. Kritiky z Česka i ze světa se shodují na charakteru jeho hry: Vyznačuje se „...zřetelným a jistým vedení tónů i v těch nejzáludnějších partiích kompozice, vyniká zvukovou malebností a tónovou plasticitou, ušlechtilým tónem a kvalitní technickou připraveností...“ Pestrost a hloubku Škrdlíkova interpretačního umění dokreslují i jeho mimohudební aktivity: Je autorem několika básnických sbírek a tvůrcem uměleckého stylu zvaného nový suprarealismus. V letech 2020 a 2021 se k němu přihlásilo 17 umělců z 5 států světa vytvořením společného Manifestu ve formě filmové multikulturální performance. V rámci ní Jan Škrdlík interpretoval 6 sólových skladeb různých tvůrců zahrnutých do filmu. Pro jejich poslech a další informace navštivte cello.cz/manifest.

Bohatý život Jana Škrdlíka inspiroval i jiné význačné umělce. Když byl například violoncellistovi jednou z ateliéru ukraden (a posléze zlodějem vrácen) vzácný nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842, ztvárnil tento příběh režisér Milan Růžička v krátkometrážním filmu Claude Debussy – Sonate pour violoncelle et piano. Jinou příhodu, kdy umělec marně reklamoval nedoručený balík s notami až byl nakonec vykázán z budovy pošty, zachytil skladatel Miloš Štědroň v komorní mikroopeře „Poštovní balada“...

Pro detailnější popis Škrdlíkovy umělecké činnosti navštivte Jan Škrdlík – violoncello (podrobné informace).

 

HudebníkŽaneta Bartová – Do ciltivého a bohatého světa hudby se Žaneta Bartová cítila být vtahována už v období dětství a dospívání. Přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno byly proto zcela přirozeným na to navazujícím rozhodnutím. V roce 1994 zahájila svá profesionální studia ve varhanní třídě doc. Zdeňka Nováčka, kde absolvovala na jaře 2000. V témže roce pokračovala v rozvíjení svých hudebních schopností studiem na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Jana Hory, které završila roku 2005. V tomto období zejména dvě důležité události zásadně ovlivnily její pozdější zaměření na barokní hudbu a s ní související kouzlo dobových historických klávesových nástrojů. Byla to jednak zahraniční stáž na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu, kde se pod vedením slavného bachovského interpreta Jacques van Oortmerssena věnovala hře na historické nástroje a interpretaci hudby severoněmecké varhanní školy. Možná ale ještě větší vliv pro ni znamenalo souběžné studium u cembalistky Giedre Lukšaite-Mrázkové v Praze. Mimo to se během studia účastnila také i řady dalších mistrovských kurzů v ČR i zahraničí.

Vedle hudební spolupráce s komorními a pěveckými tělesy se organizačně podílela na významných hudebních festivalech a vzdělávacích projektech (Letní slavnosti staré hudby v Praze, Academie de Sablé a Prague, Academie Versailles nebo Lednicko-valtický hudební festival). Taktéž nahrávala pro Český rozhlas. V současnosti vyučuje a korepetuje na Základní umělecké škole v Mikulově. Podílí se na organizaci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby Mikulov a v regionu aktivně přispívá k realizaci rozmanitých projektů v oblasti klasické hudby. Jako varhanice působí při kostele sv. Václava v Mikulově.


...jak jste si už asi všimli, naše aktivity jsou velmi bohaté...

Fotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertuFotografie z koncertu

 

!!!CELLO.CZ – již 34 let ve službách krásné hudby!!!